Komi-san wa Komyushou Desu.

Komi-san wa Komyushou Desu.

Alternative: 古見さんはコミュ症です。 ; Komi-san ha Komyusho Desu. ; Komi-san wa Komyushou Desu.

View: 4.794.597 view

Genre: Shounen, Comedy, Romance, School life, Slice of life

Author(s): Oda tomohito

Artist(s):

Type:

Release:

Status: Ongoing

Komi-san wa Komyushou Desu. chapters

Time uploaded
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 252 : Mixer? 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 251 : Mixer?
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 250 : Delusions 3
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 249 : Skipping
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 248 : It took my ears off
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 247 : Passing by
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 246 : Gymnasium Storage
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 245 : Lateral love stories
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 244 : Little brother’s Cultural Festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 243 : Mom and Dad's kiss Part 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 242 : Stem
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 241 : Escape
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 240 : Technique
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 239 : Onigiri and Miso
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 238 : Looking back at the festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 237 : The After Afterparty
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 236 : The After Afterparty
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 235 : Band
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 234 : The Afterparty
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 233 : Festival Date 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 232 : Invitation
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 231
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 230 : Theatre
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 229 : FBI
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 228 : Can't
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 227 : Of Course
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 226 : Someone like me
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 225 : I'm okay
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 224 : Wig
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 223 : First day of the Culture festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 222 : Culture Festival Arrangements
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 221 : Practice for the Culture Festival.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 220 : Winter clothes 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 219 : Winter clothes
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 218 : Mom and Dad's kiss
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 217 : Goldfish
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 216 : Emotional
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 215 : A day of a father and son
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 214 : A Bike Outing
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 213 : Pat pat
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 212 : Second year sports festival 3
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 211 : Water
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 210 : Say Ahn~
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 209 : Second year sports festival 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 208 : Second year sports festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 207.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 207 : Banquet
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 206 : Love
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 205 : Height 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 204 : Height
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 203 : Election Manager 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 202 : Election Manager
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 201 : Smile
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 200 : The Student Council
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 199 : Hit and Cover Rock Paper Scissors
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 198 : Out & Law ~The Movie~
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 197 : Twister game
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 196.2 : Clean The Continuation
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 196 : Clean
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 195 : The three
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 194 : Fireworks
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 193 : Stall
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 192 : The Book Search Club by the river
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 191 : Mosquito
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 190 : Sparklers
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 189 : Test of Courage Aftermath
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 188 : Class 2 - 1 Get-together
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 187 : Bike practice
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 186 : Everyone's Obon
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 185 : Plantain Sumo
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 184 : Playing in the Country
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 183 : Express Bus
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 182 : Hard liner
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 181 : Test of courage 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 180 : Test of courage
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 179 : Tremble! The Katai Clan!
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 178 : A summer rendezvous
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 177 : Goodbye, Rei-chan
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 176 : A bath with Rei-chan
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 175 : Four leaf clover
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 174 : Nakanaka-san's great summer day
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 173 : Rei-chan's Stalking
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 172 : Rei-chan
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 171 : A day without mom
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 170 : Wacca's
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 169 : Playing with dolls
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 168 : Hot Milk
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 167 : Radio Exercises
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 166 : Dad and mom at the sea
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 165 : Boyfriend
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 164 : The Sea!
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 163 : Choosing swimsuits
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 162 : Invitation
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 161 : Cherry tomatoes
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 160 : List of things I want to do
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 159 : The fourth great "You better not be loud test study session"
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 158 : Sensei
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 157 : Back Hip Circle
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 156 : A story about Nakanaka-san
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 155 : Rainy Season 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 154 : Rainy Season
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 153 : Mom and Dad's confession
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 152 : Wolf
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 151 : Sweat
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 150 : Summer Uniform Grand Prix?
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 149 : Katou-san's home
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 148 : Delinquents 4
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 147 : Delinquents 3
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 146 : Delinquents 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 145.5 : Stars 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 145 : Stars
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 144 : Athletic
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 143 : Soccer
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 142 : A Sleep over
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 141 : A bug
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 140 : Manbagi-san's friends
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 139 : Suddenly
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 138 : Hay fever
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 137 : Physical Examination 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 136 : Make up
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 135 : Manbagi-san and Tadano-kun
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 134 : Manba again
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 133 : Komi-kun
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 132 : I'm the same
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 131 : Gyaru
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 130.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 130 : New class
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 129 : One year
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 128 : White Day
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 127 : Friday the 13th
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 126 : Friend chocolate
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 125 : Dad (17) and Mom (17)
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 124.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 124 : Fight
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 123 : Lip balm
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 122 : Sweetness
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 121 : An iron club for a demon.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 120 : Stocking Tear
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 119 : After Valentine's
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 118 : Valentine's Day (2)
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 117 : Valentine's day.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 116 : Preparing for valentines
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 115 : Eraser & go
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 114 : Everyone's communication
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 113 : The train ride home
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 112 : Second night
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 111 : Yo-yo hannya
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 110 : Universe
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 109 : Movie village
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 108 : Free time
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 107 : Pillow fight
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 106 : The bath.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 105 : Guide-san
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 104 : The field trip.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 103.5
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 103.2 : Deciding the groups for the field trip 's continuation
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 103 : Deciding the groups for the field trip
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 102 : A narcissist
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 101 : Hallucination
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 100 : A misunderstanding
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 99 : A cold
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 98 : The king
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 97 : Place to sit
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 96 : Shopping for dinner
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 95 : Ice-skating
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 94 : Everyone's New Year
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 93 : Shrine maiden-san
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 92 : It's New Year's
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 91 : End of the year
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 90 : Snowball fight
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 89 : A snowman
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 88 : Another picking of presents
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 87 : Merry Christmas
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 86 : Picking out a present
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 85.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 85 : Memories of the cultural festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 84 : Sweet potatoes
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 83 : "I love you" game
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 82 : End of term test
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 81 : Cat cafe
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 80 : Lunch invitation
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 79 : Studying at Nakanaka-san place.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 78 : Arrival of winter
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 77 : Delusions 2.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 76 : A delinquent.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 75 : Delusions
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 74 : Shopping with dad.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 73 : After party
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 72.5 : Extra Arc Sweet Dreams in Demon Castle
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 72.1 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 72 : Dance party.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 71 : The cultural festival. 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 70 : The cultural festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 69 : Najimi-chan's maid cafe
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 68 : Tadano-kun is a maid too
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 67 : Maids
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 66 : The day before the culture festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 65 : Flier distribution
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 64 : Culture festival preparations
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 63 : Coupling
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 62 : Cultural Festival program
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 61 : Gourmet with everyone
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 60 : After the typhoon
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 59 : Typhoon
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 58 : A bit of an unpleasant feeling.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 57.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 57 : Photo stickers
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 56 : Feelings.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 55 : Sports festival Part 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 54 : Sports festival Part 1
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 53 : Names.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 52 : There is something on your face... desu.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 51 : Country girl.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 50 : The end of summer break
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 49 : A hot day
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 48 : Video games
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 47.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 47 : Summer festival 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 46 : Summer festival
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 45 : Obon festival.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 44 : In a park.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 43 : Part time job
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 42 : Shaved ice
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 41 : Library
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 40 : Just a graze
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 39 : Pool
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 38 : Meeting up
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 37 : Summer Vacation
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 36 : Studying for tests
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 35 : Gloom
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 34.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 34 : The Hair Salon
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 33 : It's Shopping Time
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 32 : Tadano-Kun's Junior High Days
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 31 : The Blood Oath
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 30 : It's Raining
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 29 : It's Pun
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 28 : Tough Noodles Full of Oil Bit Spicy and Some Veggies
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 27 : Summer Uniform
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 26 : I'm Ren! 4
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 25 : I'm Ren! 3
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 24 : I'm Ren! 2
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 23 : I'm Ren!
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 22 : Home Visit
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 21 : Fitness Examination
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 20 : Physical Examination
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 19.5 : Omake
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 19 : Saitou
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 18 : Wrong Number
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 17 : Class Decision
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 16 : A Cellphone
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 15 : Going to School
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 14 : Stage Fright
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 13 : My First Errand
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 12 : Gofer
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 11 : I'm not an Assassin!
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 10 : Dark History
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 9 : Childhood Friend
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 8 : I'm Scared
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 7 : One More Time
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 6 : I Want to Apologize
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 5 : I Want to Chat
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 4 : Bad at This.
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 3 : Spectre
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 2 : Peaceful
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 1 : A Normal Person
Komi-san wa Komyushou Desu. Chapter 0 : Oneshot