Shi Shen Zhi Lu

Shi Shen Zhi Lu

Alternative: Becoming the Slayer God, The path of Murder God

View: 20.000 view

Genre: Action, Fantasy, School life, Sci fi, Virtual reality

Author(s): Hui er

Artist(s):

Type:

Release:

Status: Ongoing

Shi Shen Zhi Lu chapters

Time uploaded
Shi Shen Zhi Lu Chapter 8 : Collecting Heads
Shi Shen Zhi Lu Chapter 7 : Xingtian the Savage
Shi Shen Zhi Lu Chapter 6 : The Hero Rescues the Damsel in Distress
Shi Shen Zhi Lu Chapter 5 : Deadly Game
Shi Shen Zhi Lu Chapter 4 : Shining Dragon Armor Transformation
Shi Shen Zhi Lu Chapter 3 : God Level Azure Dragon
Shi Shen Zhi Lu Chapter 2 : The Noob's Unique Skill
Shi Shen Zhi Lu Chapter 1 : Bullying To The Extreme
Shi Shen Zhi Lu Chapter 0
Maybe coming in the next issue