Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru

Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru

Alternative: My Lv999 Love for Yamada-kun ; 山田くんとLv999の恋をする

View: 918.000 view

Genre: Shoujo, Comedy, Romance

Author(s): Mashiro

Artist(s):

Type:

Release:

Status: Ongoing

Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru chapters

Time uploaded
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 30 : Isn't it better that way?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 29 : Speaking of which, before
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 28
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 27 : Is there no one else available?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 26 : I don't want to!!
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 25 : It's a teribble trap
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 24 : If that's the case, I think...
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 23 : How about going out with each other?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 22 : Why are you laughing?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 21 : Don't make your connection an excuse
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 20 : Do you want to feel at ease?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 19 : It's better if I don't get too close
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 18 : I think I've done something bad
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 17 : I personally want a love story to begin
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 16 : I don't really know much about computers
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 15 : Are you in pain?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 14 : Let's hear what you have to say
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 13 : I don't have any plans
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 12 : Wait here for ten minutes!
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 11 : Why now?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 10 : Do you like Yamada-san?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 9 : You're Princess Ruri-chan, right!?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 8 : I want to go to an offline meeting
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 7 : Maybe, they are
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 6 : Worried about you
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 5 : It's about time for boss battles
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 4 : Please choose wisely
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 3 : Don't tell me it's a one-night stand!?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 2 : Isn't Yamada a little cold?
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 1 : This is what a gamer guy is!!
Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Chapter 0